Więcej o: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. płac, rozliczeń z ubezpieczycielami i Urzędem Skarbowym w Wydziale Finansowym.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. płac, rozliczeń z ubezpieczycielami i Urzędem Skarbowym w Wydziale Finansowym.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. płac, rozliczeń z ubezpieczycielami i Urzędem Skarbowym w Wydziale Finansowym.

Czytaj więcej o Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. płac, rozliczeń z ubezpieczycielami i Urzędem Skarbowym w Wydziale Finansowym.
Więcej o: Informacja dla kombatantów o możliwości otrzymania pomocy finansowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Informacja dla kombatantów o możliwości otrzymania pomocy finansowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Informacja dla kombatantów- do pobrania  Pomoc pieniężna dla kombatantów i ofiar represji Kombatantom oraz ofiarom represji, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, […]

Czytaj więcej o Informacja dla kombatantów o możliwości otrzymania pomocy finansowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych