Więcej o: Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego  o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Ostrowieckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Ostrowieckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Ogłoszenie.

Czytaj więcej o Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Ostrowieckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.