Więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowieckiego o nazwie „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowieckiego o nazwie „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Treść uchwały.

Czytaj więcej o Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowieckiego o nazwie „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowieckiego o nazwie „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowieckiego o nazwie „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Treść uchwały.

Czytaj więcej o Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowieckiego o nazwie „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.