Więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działkach: nr 71/1 o pow. 0,0869 ha, nr 71/2 o pow. 0,2132 ha, położonych w m. Ostrowiec Św. (obr. 36, ark. 1)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działkach: nr 71/1 o pow. 0,0869 ha, nr 71/2 o pow. 0,2132 ha, położonych w m. Ostrowiec Św. (obr. 36, ark. 1)

zawiadomienie

Czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działkach: nr 71/1 o pow. 0,0869 ha, nr 71/2 o pow. 0,2132 ha, położonych w m. Ostrowiec Św. (obr. 36, ark. 1)
Więcej o: I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Starosta Ostrowiecki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (przy Wydziale Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od 12.10.2016 r. do 02.11.2016 […]

Czytaj więcej o I N F O R M A C J A