Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 230/2017 z dnia 08.11.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego, w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na […]

Czytaj więcej o Ogłoszenie
Więcej o: Informacja o zamiarze rozbudowy drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Informacja o zamiarze rozbudowy drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Informacja o zamiarze rozbudowy drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Czytaj więcej o Informacja o zamiarze rozbudowy drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
Więcej o: Ogłoszenie o konsultacji projektu „Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018- 2020”

Ogłoszenie o konsultacji projektu „Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018- 2020”

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018- 2020.

Czytaj więcej o Ogłoszenie o konsultacji projektu „Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018- 2020”