Więcej o: Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze pracownika ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze pracownika ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze pracownika ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Czytaj więcej o Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze pracownika ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.
Więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działkach: nr 71/1 o pow. 0,0869 ha, nr 71/2 o pow. 0,2132 ha, położonych w m. Ostrowiec Św. (obr. 36, ark. 1)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działkach: nr 71/1 o pow. 0,0869 ha, nr 71/2 o pow. 0,2132 ha, położonych w m. Ostrowiec Św. (obr. 36, ark. 1)

zawiadomienie

Czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działkach: nr 71/1 o pow. 0,0869 ha, nr 71/2 o pow. 0,2132 ha, położonych w m. Ostrowiec Św. (obr. 36, ark. 1)