Rozkład godzin pracy i harmonogram dyżurów Aptek.

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy, w godzinach 22.00-07.00 na terenie Powiatu Ostrowieckiego na miesiąc LIPIEC- do pobrania