Rozkład godzin pracy i harmonogram dyżurów Aptek.

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy, w godzinach 22.00- 7.00 na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwietniu 2019 roku- do pobrania