Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica

Zapraszamy do Staszica!

Oczekujemy wiele od naszych uczniów, ale w zamian możecie liczyć na indywidualne podejście, niepowtarzalna atmosferę, wysoki poziom nauczania w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dajemy pewność dobrego przygotowania do matury oraz swobodnego wyboru uczelni wyższych.

Dyrekcja i Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zapraszamy na Dzień Otwarty -23 maja 2019r.o godz. 11.30-13.30  oraz „Piknik u Staszka” w dniu 18 maja 2019 w godz. 11-13.

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie: www.staszic.ostrowiec.pl oraz Facebook: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica @ staszicostrowiec

ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

1 A – KLASA DZIENNIKARSKO – FILMOWA
Dla osób chcących twórczo wyrazić siebie, kreatywnych, z pasją !
Kariera w filmie, telewizji, radiu, gazecie lub portalu internetowym?  U nas nagrasz film, teledysk, weźmiesz udział w warsztatach filmowych i dziennikarskich  oraz będziesz współpracował z mediami. Po ukończeniu nauki w liceum możesz kontynuować edukację na kierunkach, m.in.: filmoznawstwo  i wiedza o nowych mediach, aktorstwo, zarządzanie kulturą i mediami, reżyseria, kreacja dźwięku i obrazu, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, WOS lub historia
Przedmioty dodatkowe: edukacja filmowa, warsztaty dziennikarskie

 

1 B – KLASA LINGWISTYCZNO- EUROPEJSKA
Dla osób otwartych na świat i inne kultury, zainteresowanych językami obcymi!
Chciałbyś biegle władać językiem obcym? Współpracować z zagranicznymi firmami czy osiągnąć sukces w biznesie?  Absolwenci tej klasy będą przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych (filologia angielska, niemiecka, francuska), humanistycznych: europeistyka, stosunki międzynarodowe, socjologia, politologia, dyplomacja, administracja i innych. Rozszerzony poziom języków obcych pozwala uczniom osiągnąć taką sprawność językową, że mogą oni studiować na uczelniach zagranicznych.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, WOS lub historia
Przedmioty dodatkowe: dodatkowa godzina drugiego języka

 

1 C – KLASA MEDYCZNA
Dla tych , którzy chcą pracować z ludźmi i dla ludzi!
Klasa medyczna to propozycja skierowana do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, szczególnie biologią i chemią. W tej klasie poszerzysz swoją wiedzę nie tylko na zajęciach teoretycznych, ale także będziesz miał także możliwość udziału w warsztatach laboratoryjnych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na uczelniach medycznych ( kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, fizjoterapia, analityka medyczna, kosmetologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo). Możesz też studiować psychologię, pedagogikę, biologię, chemię , biotechnologię, weterynarię czy technologię żywienia.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
Przedmioty dodatkowe: język angielski w medycynie

 

1 H – KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNO-LINGWISTYCZNA z elementami Business English
To propozycja dla uczniów, których interesują zagadnienia społeczno- gospodarcze i ekonomiczne, związane z funkcjonowaniem świata finansów i ekonomii. Profil ten zapewnia uczniom szerokie spektrum kierunków studiów, które mogą podjąć: od kierunków ekonomicznych poprzez techniczne aż po kierunki niestandardowe, jak np. meteorologia, turystyka. W ofercie przedmiotów uzupełniających proponujemy m. in. elementy ekonomii, rozszerzony język angielski z elementami języka businessowego, jak również przygotowujemy również do egzaminu wstępnego na SGH z wiedzy o przedsiębiorczości.

Oferujemy również zajęcia z dowolnie wybranego drugiego języka obcego, przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

 

ABSOLWENCI GIMNAZJÓW:

1 D – KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

Dla tych , którzy chcą pracować z ludźmi i dla ludzi!
Klasa medyczna to propozycja skierowana do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, szczególnie biologią i chemią. W tej klasie poszerzysz swoją wiedzę nie tylko na zajęciach teoretycznych, ale będziesz miał także możliwość udziału w warsztatach laboratoryjnych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na uczelniach medycznych ( kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, fizjoterapia, analityka medyczna, kosmetologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo). Możesz też studiować psychologię, pedagogikę, biologię, chemię, biotechnologię, weterynarię czy technologię żywienia.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka*, języki obce*
Przedmioty dodatkowe: język angielski w medycynie

 

 

1 E – KLASA LINGWISTYCZNO- PRAWNICZA
Dla osób otwartych na świat i inne kultury, zainteresowanych językami obcymi!
Chciałbyś biegle władać językiem obcym? Współpracować z zagranicznymi firmami czy osiągnąć sukces w biznesie? W tej klasie poszerzysz swoją wiedzę z historii prawa, poznasz podstawy prawa współczesnego, zastosowanie przepisów prawa w praktyce, będziesz uczestniczył w rozprawach sądowych oraz w spotkaniach z przedstawicielami takich zawodów jak: sędziaprokuratoradwokat. Absolwenci tej klasy będą przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych (filologia angielska, niemiecka, francuska), humanistycznych: europeistyka, stosunki międzynarodowe, socjologia, politologia, dyplomacja, administracja i innych. Rozszerzony poziom języków obcych umożliwia studia na uczelniach zagranicznych.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, WOS lub historia
Przedmioty dodatkowe: dodatkowa godzina drugiego języka

 

1 F – KLASA HUMANISTYCZNO – MEDIALNA
Dla osób chcących twórczo wyrazić siebie, kreatywnych, z pasją!
Jeśli chcesz połączyć solidne wykształcenie z rozwojem swoich pasji humanistycznych, jeśli czytanie książek jest dla Ciebie przygodą a tradycyjne wartości są kluczem do rozumienia współczesnego świata, to ten profil jest właśnie dla Ciebie. Absolwenci mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych takich jak: dziennikarstwo, administracja, europeistyka , socjologia, psychologia, filologie, prawo, historia.
Jeśli lubisz pisać i chcesz zawsze być w centrum wydarzeń, zapraszamy Cię do klasy humanistyczno – medialnej. Po ukończeniu nauki w liceum możesz kontynuować edukację na kierunkach m.in.: filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, aktorstwo, zarządzanie kulturą i mediami, reżyseria, kreacja dźwięku i obrazu, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski,
do wyboru: WOS*, historia* , geografia*, biologia*
Przedmioty dodatkowe: edukacja filmowa, warsztaty dziennikarskie

1 G – KLASA MATEMATYCZNO – EKONOMICZNA
To dobry wybór dla miłośników nauk ścisłych, którzy świetnie odnajdują się w świecie liczb, dla osób o otwartym umyśle nie bojących się wyzwań naukowych, eksperymentatorów, odkrywców śmiało zgłębiających nowoczesne technologie. Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkami technicznymi, ekonomicznymi, informatycznymi, chcesz zdobyć zawód odpowiadający wymogom rynku pracy – dokonałeś dobrego wyboru.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski,
do wyboru: WOS*, Geografia*

Przedmioty dodatkowe: II język obcy

*grupy zostaną utworzone przy odpowiedniej ilości chętnych