Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

ZOSTAŃ UCZNIEM SMS!!!

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego to szkoła wyjątkowa.
Nasza dewiza to: S-sport, M- marzenia, S-sukces. Mamy doświadczenie i bardzo duże osiągnięcia w pracy z młodzieżą uzdolnioną sportowo. Umożliwiamy profesjonalny trening pod kierunkiem trenerów z bogatym dorobkiem zawodowym, którzy przygotowują do współzawodnictwa na poziomie co najmniej centralnym, otwierając drogę do sportowej kariery. Szkolenie odbywa się na podstawie programów zatwierdzonych przez polskie związki sportowe. Nasi uczniowie osiągają sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej. Wśród naszych uczniów i absolwentów są medaliści mistrzostw Polski i Europy, członkowie kadry narodowej, m.in. Mateusz Borkowski, Agnieszka Filipowska, Klaudia Grzelak, Julia Szafrańska, Michał Klimas, Dominik Bielawa, Aleksander Ozga. Oprócz sukcesów indywidualnych notujemy wysokie lokaty w sportach zespołowych. Szkoła po raz kolejny została wyróżniona tytułem „Najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej województwa świętokrzyskiego”.  W rozgrywkach powiatowych czy wojewódzkich nie mamy sobie równych.

 

PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Typ szkoły Klasa Przedmioty
punktowane
Przewidywane przedmioty
rozszerzone
Szkoła Podstawowa
Mistrzostwa Sportowego
Klasy VI, VII, VIII; dyscypliny: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka ręczna chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, pływanie, waterpolo,  

 

 

Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
(trzyletnie  – dla absolwentów gimnazjum)
I a – piłka siatkowa dziewcząt,
piłka ręczna chłopców
·         język polski

·         matematyka

·         I  język obcy

·         geografia

·         I język obcy

·         język polski / matematyka

·         geografia / biologia /
fizyka  / chemia

I b – pływanie, waterpolo, lekka atletyka,
piłka siatkowa chłopców,
piłka nożna dziewcząt
I e – piłka nożna chłopców
Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
(czteroletnie
– dla absolwentów
szkoły podstawowej)
I a – piłka siatkowa dziewcząt,
piłka ręczna chłopców
·         język polski

·         matematyka

·         I  język obcy

·         geografia

·         I język obcy

·         język polski / matematyka

·         geografia / biologia /
fizyka  / chemia

I b – pływanie, waterpolo, lekka atletyka,
piłka siatkowa chłopców,
piłka nożna dziewcząt
I e – piłka nożna chłopców

 

 

W naszej szkole funkcjonują: ośrodki Polskiego Związku Pływackiego w pływaniu i waterpolo (liceum, szkoła podstawowa), Siatkarskie Ośrodki Szkolne dla dziewcząt (liceum, szkoła podstawowa), OSPR, tj.  Ośrodek Szkolenia w Piłce Ręcznej dla chłopców (szkoła podstawowa). Współpracujemy z polskimi związkami sportowymi i ostrowieckimi klubami sportowymi.

 

Zapewniamy minimum 16 godzin treningu, indywidualny sprzęt sportowy. Dysponujemy doskonale wyposażoną bazą treningową: posiadamy pełnowymiarową halę, stadion z bieżnią lekkoatletyczną, siłownię, korzystamy też z innych obiektów sportowych, w tym trzech pełnowymiarowych hal, basenu olimpijskiego i odnowy biologicznej, boisk trawiastych. Organizujemy obozy szkoleniowe. Uczniowie objęci są opieką lekarza sportowego, fizjoterapeuty, pielęgniarki szkolnej i stomatologa, a także pedagoga i psychologa. Uczniom spoza Ostrowca zapewniamy miejsce w internacie.

 

Gwarantujemy stworzenie warunków umożliwiających godzenie uprawiania sportu z nauką poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych. Praca z uczniem nastawiona jest na indywidualny rozwój umiejętności sportowych, ale także intelektualnych. Wychowaliśmy laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, konkursów przedmiotowych oraz ogólnopolskich konkursów artystycznych, fotograficznych, historycznych, ekologicznych, krajoznawczych. O wysokim poziomie dydaktycznym w naszych szkołach świadczą bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych, znacznie przewyższające średnie wojewódzkie czy krajowe, oraz wysoka zdawalność matur.

 

Szczegółowe informacje na profilu fb, stronie www.sms.ostrowiec.pl lub w sekretariacie szkoły
tel. 41 262 48 06, fax: 41 262 48 06, email: sekretariat@sms.ostrowiec.pl

PRZYJDŹ, ZOBACZ, DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH. ZAPRASZAMY!!!!