Promocja Powiatu Ostrowieckiego poprzez sport w 2017r. – piłka nożna

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Usługi
Termin składania ofert: 05.06.2017 09:45
Termin otwarcia ofert: 05.06.2017
Ogłoszono dnia: 24.05.2017

Treść

Działania promocyjne przewidują zamieszczenie nazwy Powiat Ostrowiecki na materiałach reklamowych i informacyjnych (bilety, ulotki, foldery, banery itp.)wydawane przez kluby sportowe. Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez: 1. Udział w rozgrywkach III ligi piłki nożnej – Grupa IV, w czasie obowiązywania umowy, w sezonie 2016/2017 i promowanie Zamawiającego. 2. Umieszczenie Herbu Powiatu Ostrowieckiego na koszulkach zawodników, w których będą występować podczas rozgrywek. 3. Umieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy Herbu Powiatu Ostrowieckiego wraz z linkiem do strony internetowej Starostwa Powiatowego. 4. Umieszczenie baneru reklamowego Zamawiającego podczas meczów Wykonawcy. 5. Przyznanie prawa do wykorzystania nazwy i wizerunku Wykonawcy w działaniach promocyjnych Zamawiającego uzgodnionych z Wykonawcą. 6. Umożliwienie Zamawiającemu prowadzenia działań promocyjnych w czasie rozgrywek. 7. Umożliwienie wykorzystania wizerunku zawodników na potrzeby marketingowe Zamawiającego. 8. Umieszczenie Herbu Powiatu Ostrowieckiego na tle ścianki konferencyjnej Wykonawcy. 9. Udostępnianie lokalnym mediom informacji nt. rozgrywek oraz promocji Powiatu Ostrowieckiego – umieszczenie Herbu Powiatu Ostrowieckiego na materiałach prasowych Wykonawcy. 10. Udostępnianie informacji o działalności Wykonawcy do celów promocyjnych Zamawiającego z możliwością posługiwania się nazwą Wykonawcy, jego znakami graficznymi oraz wizerunkami zawodników. 11. Umożliwienie sprawdzenia wykonania zobowiązań w trakcie odbywanych imprez sportowych oraz innych imprez z udziałem Wykonawcy. 12. Eksponowanie pełnej nazwy zespołu Wykonawcy, zawierającej frazę „POWIAT OSTROWIECKI” podczas wywiadów, publikacji, informacji prasowych oraz wydarzeń medialnych i promocyjnych związanych z Zespołem Wykonawcy. 13. Prowadzenie innych działań reklamowo-promocyjnych służących budowaniu pozytywnego wizerunku Zamawiającego. 14. Przekazanie Zamawiającemu …… szt. karnetów wstępu na mecze.


Data utworzenia: 24 maja 2017
Osoba publikująca: Robert Zajączkowski
Stronę została wyświetlona: 304 razy.

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2017
Zmodyfikował: Robert Zajączkowski