Audyt wewnętrzny

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.41.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia „Księgi procedur audytu wewnętrznego” oraz „Karty audytu wewnętrznego” w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.41.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia „Księgi procedur audytu wewnętrznego” oraz „Karty audytu wewnętrznego” w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Plan audytu na 2019 rok.
Aneks do planu audytu.

 

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2018 rok.