Interpelacje Radnych Powiatowych – Kadencja 2018-2023

Interpelacja Radnych Piotra Maja i Roberta Rogali dotycząca ustawienia barierek ochronnych w ciągu drogi powiatowej 675T w miejscowości Bodzechów (ul. Cegielniana) 

 

Interpelacja Or.III.0003.14.2019 Radnego Powiatowego Roberta Rogali z dnia 22.03.2019 dotycząca prośby o uzupełnienie pęknięć i ubytków asfaltu – ul. Szewnieńska w Ostrowcu Św.
Odpowiedź na interpelację Or.0003.14.2019.

.

Interpelacje Or.III.0003.11.2019, Or.III.0003.12.2019 Or.III.0003.13.2019 Radnego Powiatowego Pawła Walesica w dniu 27.03.2019r. dotycząca informacji  w jakim terminie i na czyj wniosek dokonano zmian w zasadach udzielania dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne, dotycząca informacji kiedy został sporządzony bilans potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz kiedy i z kim był konsultowany oraz dotycząca wyjaśnienia tragicznego w skutkach zdarzenia jakie miało miejsce w marcu 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej.
Odpowiedzi na interpelacje Or.III.0003.11.2019, Or.III.0003.12.2019, Or.III.13.2019.

 

Interpelacje Or.III.0003.9.2019, Or.III.0003.10.201 Radnego Rady Powiatu Pawła Walesica złożone na sesji w dniu 27.03.2019r. dotycząca odbudowy drogi ul. Kopernika w Ostrowcu Św., która została zniszczona poprzez realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz przygotowania koncepcji rozbudowy miejsc parkingowych ul. Kopernika oraz zabezpieczenia środków finansowych na w/w projekt oraz ich wykonanie.

 

Interpelacja  Or.III.0003.8.2019 Radnej Rady Powiatu Agnieszki Rogalińskiej i Radnego Rady Miasta Ostrowca Św. Włodzimierza Steca złożona na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego w dniu 27.03.2019 r. w sprawie ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Waryńskiego.

 

Interpelacje Or.III.0003.5.2019, Or.III.0003.6.2019, Or.III.0003.7.2019 Radnego Powiatowego Roberta Rogali z dnia 25.02.2019 r. dotycząca  prośby o zaplanowanie i wykonanie prac w ramach funduszy remontowych na 2019 rok.
Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.5.2019,Or.III.0003.6.2019, Or.III.0003.7.2019.

 

Interpelacja Or.III.0003.4.2019 Radnego Roberta Rogali zgłoszona w dniu 28.01.2019 roku w sprawie pisma skierowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Kielcach do pracodawców, dyrektorów, kierowników jednostek dotyczącego: „kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy”, a w szczególności sprawozdawczości i przekazywanie informacji z tych kontroli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.4.2019.

 

Interpelacja Or. III.0003.2.2019, Or.III. 0003.3.2019 Radnego Mirosława Rogozińskiego zgłoszona w dniu 14.01.2019 roku w sprawie uzupełnienia brakujących kratek z  kanału burzowego przy ul. Opatowskiej w Ćmielowie oraz uprzątnięcia namułu  z drogi powiatowej Nr 0678T w miejscowości Podgrodzie.
Odpowiedź na interpelację Or.III. 0003.2.2019, Or.III.0003.3.2019.

 

Interpelacja Or. III.0003.1.2018 Radnego Roberta Rogali zgłoszona w dniu 21.12.2018 roku w sprawie odpowiedzi na zapytanie dotyczące ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym przy drodze powiatowej Nr 0662 T relacji Ostrowiec Świętokrzyski – Nowa Dębowa Wola.
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.1.2018.