Interpelacje Radnych Powiatowych – Kadencja 2018-2023

Interpelacja Radnego Roberta Rogali zgłoszona w dniu 28.01.2019 roku w sprawie pisma skierowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Kielcach do pracodawców, dyrektorów, kierowników jednostek dotyczącego: „kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy”, a w szczególności sprawozdawczości i przekazywanie informacji z tych kontroli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Interpelacja Mirosława Rogozińskiego zgłoszona w dniu 14.01.2019 roku w sprawie uzupełnienia brakujących kratek z  kanału burzowego przy ul. Opatowskiej w Ćmielowie oraz uprzątnięcia namułu  z drogi powiatowej Nr 0678T w miejscowości Podgrodzie.

Interpelacja Radnego Roberta Rogali zgłoszona w dniu 21.12.2018 roku w sprawie odpowiedzi na zapytanie dotyczące ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym przy drodze powiatowej Nr 0662 T relacji Ostrowiec Świętokrzyski – Nowa Dębowa Wola.