Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowieckiego o nazwie „Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” oraz „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych W różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowieckiego o nazwie „Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” oraz „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych W różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie GN.I.6821.41-45.2018 z dnia 07.09.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w Ostrowcu Św. (obręb 21, arkusz 1 i 2), składających się z działek nr 28 o pow. 0,1530 ha, nr 50 o pow. 0,3337 ha, nr 80 o pow. 0,1612 ha, nr 83 o pow. 0,0371 ha i nr 89 o pow. 0,1624 ha

Czytaj więcej o Ogłoszenie GN.I.6821.41-45.2018 z dnia 07.09.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w Ostrowcu Św. (obręb 21, arkusz 1 i 2), składających się z działek nr 28 o pow. 0,1530 ha, nr 50 o pow. 0,3337 ha, nr 80 o pow. 0,1612 ha, nr 83 o pow. 0,0371 ha i nr 89 o pow. 0,1624 ha

Ogłoszenie GN.I.6821.29-31.2018 o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Sarnówku Dużym, gm. Bodzechów, składających się z działek nr 571, 636 i 694, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomości sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia.

Czytaj więcej o Ogłoszenie GN.I.6821.29-31.2018 o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Sarnówku Dużym, gm. Bodzechów, składających się z działek nr 571, 636 i 694, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomości sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia.

Ogłoszenie GN.I.6821.38-40.2018 Z DNIA 30.08.2018 R. o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Wojciechowicach oraz Czajęcicach, gm. Waśniów, składających się z działek nr 134 o pow. 2,0400 ha, nr 144 o pow. 0,2100 ha i nr 154/4 o pow. 0,1925 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV.

Czytaj więcej o Ogłoszenie GN.I.6821.38-40.2018 Z DNIA 30.08.2018 R. o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Wojciechowicach oraz Czajęcicach, gm. Waśniów, składających się z działek nr 134 o pow. 2,0400 ha, nr 144 o pow. 0,2100 ha i nr 154/4 o pow. 0,1925 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV.

ogłoszenie GN.I.6821.27-28.2018 o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonych w Ostrowcu Św. przy ul. Denkowskiej, składających się z działek nr 15 o pow. 0,8724 ha (obręb 34, arkusz 1) i nr 84/2 o pow. 0,1009 ha (obręb 35, arkusz 2).

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.27-28.2018 o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonych w Ostrowcu Św. przy ul. Denkowskiej, składających się z działek nr 15 o pow. 0,8724 ha (obręb 34, arkusz 1) i nr 84/2 o pow. 0,1009 ha (obręb 35, arkusz 2).

ogłoszenie GN.I.6821.25-26.2018 z dnia 18.07.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowcu Św. (obręb 46, arkusz 3), składającej się z działek nr 10 o pow. 0,0433 ha i nr 6/1 o pow. 0,0378 ha, poprzez zezwolenie MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. na przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm oraz DN 160 mm.

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.25-26.2018 z dnia 18.07.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowcu Św. (obręb 46, arkusz 3), składającej się z działek nr 10 o pow. 0,0433 ha i nr 6/1 o pow. 0,0378 ha, poprzez zezwolenie MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. na przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm oraz DN 160 mm.

ogłoszenie GN.I.6821.24.2018 z dnia 16.07.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowcu Św. (obręb 47, arkusz 1) składającej się z działki nr 11 o pow. 0,0475 ha, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 mm MOP 0,5 MPa

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.24.2018 z dnia 16.07.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowcu Św. (obręb 47, arkusz 1) składającej się z działki nr 11 o pow. 0,0475 ha, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 mm MOP 0,5 MPa