ogłoszenie GN.I.6821.19.2018 z dnia 22.05.2018 r. o zamiarze wszczęcia postęp. adm. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z dz. 543/2 o pow. 0,9872 ha poł. w Sarnówku Dużym, gm. Bodzechów, poprzez zezwolenie Gminie Bodzechów na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm.

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.19.2018 z dnia 22.05.2018 r. o zamiarze wszczęcia postęp. adm. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z dz. 543/2 o pow. 0,9872 ha poł. w Sarnówku Dużym, gm. Bodzechów, poprzez zezwolenie Gminie Bodzechów na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm.

ogłoszenie GN.I.6821.18.2018 z dnia 22.05.2018 r. o zamiarze wszczęcia postęp. adm. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z dz. 390 o pow. 0,3700 ha poł. w Sarnówku Dużym, gm. Bodzechów, poprzez zezwolenie Gminie Bodzechów na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm.

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.18.2018 z dnia 22.05.2018 r. o zamiarze wszczęcia postęp. adm. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z dz. 390 o pow. 0,3700 ha poł. w Sarnówku Dużym, gm. Bodzechów, poprzez zezwolenie Gminie Bodzechów na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm.

ogłoszenie GN.I.6821.16-17.2018 z dnia 21.05.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Kunowie, przy ul. Ostrowieckiej, składającej się z działek nr 454/5 o pow. 0,1314 ha i nr 3870/2 o pow. 0,1429 ha, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na przeprowadzenie przez ww. nieruchomości gazociągu średniego ciśnienia DN 90 mm MOP 0,5 MPa wraz z ustanowieniem pasa strefy kontrolowanej o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi gazociągu)

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.16-17.2018 z dnia 21.05.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Kunowie, przy ul. Ostrowieckiej, składającej się z działek nr 454/5 o pow. 0,1314 ha i nr 3870/2 o pow. 0,1429 ha, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na przeprowadzenie przez ww. nieruchomości gazociągu średniego ciśnienia DN 90 mm MOP 0,5 MPa wraz z ustanowieniem pasa strefy kontrolowanej o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi gazociągu)

Decyzja GN.I.6820.1.131.2.2014 z dnia 23 kwietnia 2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Sudole, gm. Bodzechów, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 375 o pow. 0,23 ha, nr 293 o pow. 0,26 ha, nr 312/2 o pow. 0,71 ha, nr 387 o pow. 0,27 ha i nr 721/2 o pow. 0,09 ha

Czytaj więcej o Decyzja GN.I.6820.1.131.2.2014 z dnia 23 kwietnia 2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Sudole, gm. Bodzechów, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 375 o pow. 0,23 ha, nr 293 o pow. 0,26 ha, nr 312/2 o pow. 0,71 ha, nr 387 o pow. 0,27 ha i nr 721/2 o pow. 0,09 ha

ogłoszenie GN.I.6821.14.2018 z dn. 13.04.2018 o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w Szewnie, gm. Bodzechów, oznaczonej jako działka nr 359 o pow. 0,6000 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej, w postaci doziemnej linii SN typu AXCES 3X70/25 mm2 wraz z wymianą słupa na wirowany typu E

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.14.2018 z dn. 13.04.2018 o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w Szewnie, gm. Bodzechów, oznaczonej jako działka nr 359 o pow. 0,6000 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej, w postaci doziemnej linii SN typu AXCES 3X70/25 mm2 wraz z wymianą słupa na wirowany typu E