Decyzja GN.I.6827.1.2018 z dnia 02.07.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie, nieruchomości położonych w Michałowie, gm. Bałtów, składających się z działek nr 117, 158, 318, 331, 351, 352, 371, 381, 483, 491, 492, 543, 544, 578, 581 oraz o odmowie uznania za mienie gromadzkie dz. 545 (obręb Michałów, gm. Bodzechów).

Czytaj więcej o Decyzja GN.I.6827.1.2018 z dnia 02.07.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie, nieruchomości położonych w Michałowie, gm. Bałtów, składających się z działek nr 117, 158, 318, 331, 351, 352, 371, 381, 483, 491, 492, 543, 544, 578, 581 oraz o odmowie uznania za mienie gromadzkie dz. 545 (obręb Michałów, gm. Bodzechów).

ogłoszenie GN.I.6821.22.2018 z dnia 26.06.2018 r. o zamiarze wszczęcia postęp. adm. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Denkowskiej (obręb 34, arkusz 1), składającej się z działki nr 14/4 o pow. 0,0212 ha, poprzez zezwolenie MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do oczyszczania i przesyłania ścieków sanitarnych, w postaci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm wraz z budową studni rewizyjnej DN 1200 mm.

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.22.2018 z dnia 26.06.2018 r. o zamiarze wszczęcia postęp. adm. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Denkowskiej (obręb 34, arkusz 1), składającej się z działki nr 14/4 o pow. 0,0212 ha, poprzez zezwolenie MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do oczyszczania i przesyłania ścieków sanitarnych, w postaci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm wraz z budową studni rewizyjnej DN 1200 mm.

ogłoszenie GN.I.6821.20.2018 z dnia 05.06.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Samsonowicza (obręb 23, arkusz 6), składającej się z działek nr 11/1 o pow. 0,1606 ha, nr 44 o pow. 3,2512 ha i nr 47 o pow. 0,0520 ha, poprzez zezwolenie Gminie Ostrowiec Św. na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w postaci budowy doziemnej linii średniego napięcia SN 15 kV.

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.20.2018 z dnia 05.06.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Samsonowicza (obręb 23, arkusz 6), składającej się z działek nr 11/1 o pow. 0,1606 ha, nr 44 o pow. 3,2512 ha i nr 47 o pow. 0,0520 ha, poprzez zezwolenie Gminie Ostrowiec Św. na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w postaci budowy doziemnej linii średniego napięcia SN 15 kV.