ogłoszenie GN.I.6821.52.2018 z dnia 17.10.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w Ostrowcu Św. (obręb 21, arkusz 2), składającej się z działki nr 95/6 o pow. 0,3144 ha, poprzez zezwolenie MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość kanalizacji sanitarnej

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.52.2018 z dnia 17.10.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w Ostrowcu Św. (obręb 21, arkusz 2), składającej się z działki nr 95/6 o pow. 0,3144 ha, poprzez zezwolenie MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość kanalizacji sanitarnej

ogłoszenie GN.I.6821.51.2018 z dnia 10.10.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sarnówku Dużym, gm. Bodzechów, składającej się z działek nr 280 o pow. 1,5100 ha i nr 776 o pow. 0,2200 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość sieci elektrycznej niskiego napięcia.

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.51.2018 z dnia 10.10.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sarnówku Dużym, gm. Bodzechów, składającej się z działek nr 280 o pow. 1,5100 ha i nr 776 o pow. 0,2200 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość sieci elektrycznej niskiego napięcia.

ogłoszenie GN.I.6821.50.2018 z dnia 09.10.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Bałtowskiej (obręb 24, arkusz 3), składającej się z działki nr 24/2 o pow. 0,0724 ha, poprzez zezwolenie PSG Sp. z o.o. na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm.

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.50.2018 z dnia 09.10.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Bałtowskiej (obręb 24, arkusz 3), składającej się z działki nr 24/2 o pow. 0,0724 ha, poprzez zezwolenie PSG Sp. z o.o. na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm.

ogłoszenie GN.I.6821.49.2018 z dnia 08.10.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w Ostrowcu Św. (obręb 32, arkusz 2), składającej się z działki nr 150 o pow. 0,2259 ha.

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.49.2018 z dnia 08.10.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w Ostrowcu Św. (obręb 32, arkusz 2), składającej się z działki nr 150 o pow. 0,2259 ha.

decyzja GN.I.6820.22.2018 z dnia 01.10.2018 r. o nieodpłatnym nabyciu z dniem 01.01.2016 r. na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w miejscowości Przeuszyn, gm. Ćmielów oznaczonej jako działki nr 126 i nr 306 o łącznej pow. 2,0700 ha.

Czytaj więcej o decyzja GN.I.6820.22.2018 z dnia 01.10.2018 r. o nieodpłatnym nabyciu z dniem 01.01.2016 r. na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w miejscowości Przeuszyn, gm. Ćmielów oznaczonej jako działki nr 126 i nr 306 o łącznej pow. 2,0700 ha.

decyzja GN.I.6820.20.2018 z dnia 01.10.2018 r. o nieodpłatnym nabyciu z dniem 01.01.2016 r. z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa udziału wynoszącego 1253/7608 części w prawie własności działki nr 111/4 o pow. 0,3000 ha, poł. w Przeuszynie, gm. Ćmielów

Czytaj więcej o decyzja GN.I.6820.20.2018 z dnia 01.10.2018 r. o nieodpłatnym nabyciu z dniem 01.01.2016 r. z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa udziału wynoszącego 1253/7608 części w prawie własności działki nr 111/4 o pow. 0,3000 ha, poł. w Przeuszynie, gm. Ćmielów

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowieckiego o nazwie „Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” oraz „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych W różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowieckiego o nazwie „Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” oraz „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych W różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie GN.I.6821.41-45.2018 z dnia 07.09.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w Ostrowcu Św. (obręb 21, arkusz 1 i 2), składających się z działek nr 28 o pow. 0,1530 ha, nr 50 o pow. 0,3337 ha, nr 80 o pow. 0,1612 ha, nr 83 o pow. 0,0371 ha i nr 89 o pow. 0,1624 ha

Czytaj więcej o Ogłoszenie GN.I.6821.41-45.2018 z dnia 07.09.2018 r. o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w Ostrowcu Św. (obręb 21, arkusz 1 i 2), składających się z działek nr 28 o pow. 0,1530 ha, nr 50 o pow. 0,3337 ha, nr 80 o pow. 0,1612 ha, nr 83 o pow. 0,0371 ha i nr 89 o pow. 0,1624 ha

Ogłoszenie GN.I.6821.29-31.2018 o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Sarnówku Dużym, gm. Bodzechów, składających się z działek nr 571, 636 i 694, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomości sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia.

Czytaj więcej o Ogłoszenie GN.I.6821.29-31.2018 o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Sarnówku Dużym, gm. Bodzechów, składających się z działek nr 571, 636 i 694, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomości sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia.

Ogłoszenie GN.I.6821.38-40.2018 Z DNIA 30.08.2018 R. o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Wojciechowicach oraz Czajęcicach, gm. Waśniów, składających się z działek nr 134 o pow. 2,0400 ha, nr 144 o pow. 0,2100 ha i nr 154/4 o pow. 0,1925 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV.

Czytaj więcej o Ogłoszenie GN.I.6821.38-40.2018 Z DNIA 30.08.2018 R. o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Wojciechowicach oraz Czajęcicach, gm. Waśniów, składających się z działek nr 134 o pow. 2,0400 ha, nr 144 o pow. 0,2100 ha i nr 154/4 o pow. 0,1925 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV.