ogłoszenie GN.I.6821.74.2017 z dn. 07.11.2017 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Bałtowie, gm. Bałtów, składającej się z działki nr 1138 o pow. 0,5800 ha, poprzez zezwolenie Gminie Bałtów na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość kanalizacji sanitarnej DN140 i DN160 mm.

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.74.2017 z dn. 07.11.2017 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Bałtowie, gm. Bałtów, składającej się z działki nr 1138 o pow. 0,5800 ha, poprzez zezwolenie Gminie Bałtów na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość kanalizacji sanitarnej DN140 i DN160 mm.

ogłoszenie GN.I.6821.70.2017 z dnia 12.10.2017 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Sarniej Zwoli, gm. Waśniów, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 75 o pow. 0,0500 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej w postaci napowietrznej linii izolowanej dwunapięciowej (15kV/0,4kV).

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.70.2017 z dnia 12.10.2017 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Sarniej Zwoli, gm. Waśniów, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 75 o pow. 0,0500 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej w postaci napowietrznej linii izolowanej dwunapięciowej (15kV/0,4kV).

ogłoszenie GN.I.6821.72.2017 z dnia 12.10.2017 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej we Wronowie, gm. Waśniów, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 66/1 o pow. 1,5900 ha, poprzez zezwolenie Gminie Waśniów na przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej o ogłoszenie GN.I.6821.72.2017 z dnia 12.10.2017 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej we Wronowie, gm. Waśniów, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 66/1 o pow. 1,5900 ha, poprzez zezwolenie Gminie Waśniów na przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej.