Rejestry i ewidencje – Wydział Dróg

Ewidencje prowadzone przez Wydział Dróg:

1. decyzje na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń
2. ewidencja zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego
3. postanowienia uzasadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego
4. zezwolenia na lokalizację pawilonów
5. zezwolenia na lokalizację reklam
6. zezwolenia na lokalizację urządzeń obcych
7. zezwolenia na lokaliację zjazdów
8. ewidencja dróg powiatowych
9. ewidencja mostów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych

rejestry_i_ewidencje_wydzial_drog