Rejestry i ewidencje – Wydział Organizacyjny

Rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjny:

1.  rejestr skarg i wniosków
2.  rejestr uchwał Zarządu i Rady Powiatu
3.  rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
4.  rejestr zarządzeń Starosty Ostrowieckiego
5.  rejestr umów
6.  rejestr prowadzonych kontroli w starostwie
7.  rejestr interpelacji i wniosków

rejestry_i_ewidencje_wydzial_organizacyjny