Sprawozdania

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018

Rb-27S za III kwartał 2018

Rb-28S za III kwartał 2018

Rb-34S za III kwartał 2018

Rb-N za III kwartał 2018

Rb-NDS za III kwartał 2018

Rb-Z za III kwartał 2018

Autor: Grażyna Krawczyk – Z upoważnienia skarbnika Główny księgowy/Skarbnik

Osoba publikująca: Karol Wójcik

Data publikacji: 05.11.2018

 

Informacja o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu Ostrowieckiego, o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 rok

Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 09.11.2018r.

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2018

Rb-27 S za II kwartał 2018
Rb-28 S za II kwartał 2018
Rb-34 S za II kwartał 2018
Rb-N za II kwartał 2018
Rb-NDS za II kwartał 2018
Rb-Z za II kwartał 2018
Autor: Grażyna Krawczyk – Z upoważnienia skarbnika Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 06.08.2018r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz informacja z realizacji planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2017 rok.
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 25.06.2018r.

Ocena zasobów pomocy społecznej
Autor: Krzysztof Wojtachnio – p.o. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 25.06.2018r.

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017″ za 2016 rok”.
Autor: Krzysztof Wojtachnio – p.o. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 25.06.2018r.

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2018

Rb-27S za I kwartał 2018
Rb-28S za I kwartał 2018
Rb-34S za I kwartał 2018
Rb-N za I kwartał 2018
Rb-NDS za I kwartał 2018
Rb-Z za I kwartał 2018
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 09.05.2018r.

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017

Rb-27S za IV kwartał 2017 korekta
Rb-28S za IV kwartał 2017 korekta
Rb-27S za IV kwartał 2017
Rb-28S za IV kwartał 2017
Rb-34S za IV kwartał 2017
Rb-N za IV kwartał 2017
Rb-NDS za IV kwartał 2017
Rb-ST za IV kwartał 2017
Rb-UZ za IV kwartał 2017
Rb-Z za IV kwartał 2017
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 08.03.2018r.

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2017

Rb-27S za III kwartał
Rb-28S za III kwartał
Rb-34S za III kwartał
Rb-N za III kwartał
Rb-NDS za III kwartał
Rb-Z za III kwartał
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 09.11.2017r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Rafał Lipiec – dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
Włodzimierz Szczałuba – dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 01.09.2017r.

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2017

Rb-27s za II kwartał 2017
Rb-28s za II kwartał 2017
Rb-34s za II kwartał 2017
Rb-N za II kwartał 2017
Rb-NDS za II kwartał 2017
Rb-Z za II kwartał 2017
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 31.07.2017r.


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik

Sprawozdanie  z realizacji „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017″ za 2016 rok.
Autor: Krzysztof Wojtachnio – p.o. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data publikacji: 29.05.2017r.

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2017

Rb-27S za I kwartał 2017
Rb-28S za I kwartał 2017
Rb-34S za I kwartał 2017
Rb-N za I kwartał 2017
Rb-NDS za I kwartał 2017
Rb-Z za I kwartał 2017
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Karol Wójcik
Data utworzenia: 24.04.2017r.
Data publikacji: 09.05.2017r.

Sprawozdania roczne za 2016 rok

Rb-27S
Rb-28S
Rb-34S
Rb-N
Rb-NDS
Rb-ST
Rb-UZ
Rb-Z
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data utworzenia: 10.03.2017r.
Data publikacji: 13.03.2017r.

Sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2016 roku

Rb-27S za III kwartał 2016
Rb-28S za III kwartał 2016
Rb-34S za III kwartał 2016
Rb N za III kwartał 2016
Rb NDS za III kwartał 2016
Rb Z za III kwartał 2016
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data utworzenia: 21.10.2016r.
Data publikacji: 14.11.2016r.

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017″ za 2015 rok”.
Autor: Mieczysław Libuda – p.o. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.

Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2016 roku

Rb-28S za I kwartał 2016 korekta

Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Karol Wójcik
Data utworzenia: 01.06.2016r.
Data publikacji: 06.06.2016r.

 

Rb-27S korekta za I kwartał 2016
Rb-34S za I kwartał 2016
Rb-NDS za I kwartał 2016
Rb-28S za I kwartał 2016
Rb-N za I kwartał 2016
Rb-Z za I kwartał 2016

Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data utworzenia: 10 maj 2016

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2015 roku

Rb-27S za IV kwartał 2015
Rb-28S za IV kwartał 2015
Rb-28S korekta
Rb-28S korekta II
Rb-N za IV kwartał 2015
Rb-Z za IV kwartał 2015
Rb-Z korekta
Rb-NDS za IV kwartał 2015
Rb-ST za kwartał 2015
Rb-34S za IV kwartał 2015
Rb-34S korekta II
Rb-UZ za IV kwartał 2015

Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Beata Bronikowska
Data utworzenia: 19 luty 2016
Data dodania ostatniego załącznika: 04 marzec 2016

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2015 roku

Rb-27S za III kwartał 2015
Rb-28S za III kwartał 2015
Rb-34S za III kwartał 2015
Rb-N za III kwartał 2015
Rb-NDS za III kwartał 2015
Rb-Z za III kwartał 2015
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Jakub Trzciński
Data utworzenia: 2 listopada 2015
Data dodania ostatniego załącznika: 2 listopada 2015

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2015 roku

Rb-27S za II kwartał 2015
Rb-28S za II kwartał 2015
Rb-34S za II kwartał 2015
Rb-N za II kwartał 2015
Rb-NDS za II kwartał 2015
Rb-Z za II kwartał 2015
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Jakub Trzciński
Data utworzenia: 22 lipca 2015
Data dodania ostatniego załącznika: 31 lipca 2015

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015 roku

Rb-27s za I kwartał 2015
Rb-28s za I kwartał 2015
Rb-34s za I kwartał 2015
Rb-N za I kwartał 2015
Rb-NDS za I kwartał 2015
Rb-Z za I kwartał 2015
Autor: Magdalena Zieleń – Główny księgowy/Skarbnik
Osoba publikująca: Jakub Trzciński
Data utworzenia: 12 maja 2015
Data dodania ostatniego załącznika: 14 maja 2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku
Autor: Mieczysław Libuda – P.O. Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.
Osoba publikująca: Jakub Trzciński
Data utworzenia: 5 maja 2015
Data ostatniej edycji: 14 maja 2015


    Data utworzenia: 23 grudnia 2015
    Osoba publikująca: Powiat Ostrowiecki
    Stronę została wyświetlona: 1 452 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2018
    Zmodyfikował: Powiat Ostrowiecki