Uchwała Nr XLVIII/294/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego zmienionej uchwałą Nr XLV/277/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego.

Czytaj więcej

Uchwała Nr XLVI/285/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie Powiatu Ostrowieckiego w charakterze Partnera do uczestnictwa z Gminą Bodzechów w projekcie pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców”, planowanego do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Czytaj więcej