Uchwała Zarządu Powiatu Nr 134/2019 z dnia 19.06.2019r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w toku konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowieckiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019, o nazwie „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego‘’ zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej