Uchwała Zarządu Powiatu Nr 201/2018 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia p.o .Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej