Uchwała Zarządu Powiatu Nr 27/2019 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (V)” współfinansowanego ze środków Edukacyjnego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Czytaj więcej

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 26/2019 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (V)” współfinansowanego ze środków Edukacyjnego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Czytaj więcej