Uchwała Zarządu Powiatu Nr 89/2020 z dnia 25 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem COVID-19, dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz warsztatów terapii zajęciowej- finansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Ostrowieckiego.

Czytaj więcej

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 80/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem COVID – 19, dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz warsztatów terapii zajęciowej – finansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Ostrowieckiego.

Czytaj więcej