Zarządzenie Nr Or.I.120.1.11.2018 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania realizowanego z zakresu Operacji typu; „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł operacji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice – Janowice na odcinku Momina – Janowice”.

Czytaj więcej