Informacje o zamiarze budowy sieci – 2019

Lp.Data zgłoszeniaImię i nazwisko lub nazwa inwestoraNr działkiUlicaMiejscowośćOpis zamierzenia budowlanegoData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwu
108.02.2019PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna244, 245/2, 245/3, 246/1, 256, 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 261, 262, 265, 267/2, 267/3, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 365, 366, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 441, 442, 450, 458, 459, 460, 489, 490/1, 490/2, 494/4, 495/1, 495/2, 772, 821/, 822. Dnia 27.02.2019 r. Inwestor skorygował teren inwestycji, z działki nr ew. 450 na działkę nr ew. 450/1, ponadto rozszerzył teren inwestycji o działkę nr ew. 821/3 Sarnówek Dużybudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV02.03.2019 r.
208.02.2019PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna275/2, 276, 277, 278, 280, 281, 282/4, 282/5, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289/1, 289/2, 290, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 295/2, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 776, 781. Dnia 27.02.2019 r. Inwestor skorygował teren inwestycji, z działki nr ew. 291/2 na działkę nr ew. 291/4, z działki nr ew. 518/2 na działkę nr ew. 518/3 oraz rozszerzył teren inwestycji o działkę nr ew. 365.Sarnówek Dużybudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV02.03.2019 r.
311.02.2019Gmina Kunów91, 188/3Boksyckabudowa sieci elektroenergetycznej05.03.2019 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: p.o. Naczelnika Wydziału – Bożena Bellon