Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 2018

Lp.Data zgłoszeniaImię i nazwisko lub nazwa inwestoraNr działkiUlicaMiejscowośćOpis zamierzenia budowlanegoData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwu

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: p.o. Naczelnika Wydziału – Bożena Bellon