Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTEPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

9 lutego /08:00 - 9 sierpnia /17:00

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI

I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTEPNIENIEM

KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.). Informuję, iż przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sarnówek – zakres obejmuje odcinek długości ok. 144 mb.

W ramach realizacji wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w terminie 60 dni od dnia niniejszej informacji na stronie internetowej podmiot zainteresowany zgłosi udostępnienie takiego kanału. Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres :

Powiat Ostrowiecki

ul. Iłżecka 37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych – kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
  • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
    z potrzebami ruchu drogowego.

Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono kanału innym podmiotom – art. 39 ust. 6b w/w ustawy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanych przedsięwzięć Powiat Ostrowiecki nie będzie lokalizował w/w kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39, ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.ostrowiecki.eu oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

Szczegóły

Start:
9 lutego /08:00
Koniec:
9 sierpnia /17:00