Spis numerów

KIEROWNICTWO

Numer pokoju Numer telefonu Osoba – stanowisko
101 247 6355 Zbigniew Duda – Starosta
101 247 6262 Eligiusz Mich – Wicestarosta
103 247 6217 Grzegorz Połeć – Sekretarz Powiatu
317 248 6145 Jerzy Brożyna – Przewodniczący Rady Powiatu


SEKRETARIAT

Numer pokoju Numer telefonu Osoba – stanowisko
101 247 6610

247 6355

247 6965 fax

Ewelina Wiśniewska


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
11 247 6064 Karolina Petrykowska – p.o. Naczelnika Wydziału
2 247 6048 Magdalena Sadowska – Kierownik Referatu Praw Jazdy

Monika Dziekan

Agnieszka Krzeszowska

Agata Nowacka

3 247 6182 Marzena Soja

Wiesława Kołbuc

4 247 6054 Elżbieta Sadłos

Magdalena Kita

5 247 6056 Agnieszka Wilk

Ewelina Mierzejewska

6 247 5202 Aleksandra Nowosad

Zdzisława Witek

Beata Masternak

12 247 5267 Joanna Szymczuch

Agnieszka Ciździelska

Kinga Pietrzykowsksa

313 247 6615 Andrzej Śląszkiewicz

Sylwia Michalczyk

Rafał Lenart

 

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
301 247 6183 Romuald Pachocki

Monika Mazur

302 247 6185 Stanisław Leszczyński

Mariusz Grzesiak

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, OPIEKI ZDROWOTNEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
202 247 5215 Antoni Maciejko – p.o Naczelnik Wydziału
203 247 5215 Małgorzata Sierant

Aneta Kwiecień

204 247 6352  
217 247 6898 Anna Rostworowska
201 247 6130 Edyta Góra
Katarzyna Kowalska

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
205 247 5274 Waldemar Kacuga – Naczelnik Wydziału
206 247 6356 Anna Mroczkowska – Śledź

Przemysław Tic

Łukasz Dziekan

213A

 

215

248 6146

 

247 6358

Aldona Sobolak

 

Dorota Mazur

Elżbieta Mroczek

Aleksandra Chmielecka


WYDZIAŁ ROZWOJU POWIATU

207 247 6466 Małgorzata Polit – Naczelnik Wydziału
208 247 6464 Szymon Stefankiewicz

Rafał Borowiecki

Teresa Sałkowska

209 247 6136 Dariusz Wilczak – Kierownik Referatu

Iwona Gałka

214 247 6460 Mateusz Czeremcha – Z – ca Naczelnika
308 247 6866 Robert Zajączkowski

Mariusz Kasprzyk


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
213 247 6292 Wojciech Słaboń -Inspektor
210 247 6367 Roman Bańkowski

Sylwia Pszonak

Małgorzata Dziadowicz

Olga Kojder – Malicka

211 247 5168 Aneta Kłokocka

Monika Matysiak

Agata Susfał

212 247 6353 Bożena Bellon –  z-ca Naczelnika Wydziału
213 247 6292 Małgorzata Kasińska


WYDZIAŁ FINANSOWY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
108 247 6088 Magdalena Zieleń – Skarbnik Powiatu
114 247 6975 Grażyna Krawczyk – Z-ca Naczelnika
106 247 6788 Anna Antoń

Urszula Różalska

Agnieszka Gajowik

107 247 6770 Agnieszka Walesic

Agata Domagała – Trzaskowska

Grażyna Derlatka

 

109 247 6090 Julita Szewczyk

Agnieszka Staniek

Marta Orzechowska – Barańska

110 247 6973 Aneta Pisula

Monika Kowalska

Marcin Waszka

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
305 247 6377 Andrzej Potorski – Naczelnik Wydziału
306 247 6247 Katarzyna Dąbrowska – Kierownik Referatu

Mateusz Gagat

315 247 6186  
304 247 5270 Marta Szwajcer – Wykrota

Katarzyna Falecka

Iwona Kowalczyk

303 247 5278 Izabela Zemsta – Kierownik Referatu

Dawid Gawłowski


WYDZIAŁ DRÓG

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
10 247 5285 Jerzy Wrona – Naczelnik Wydziału
8 247 6082 Paweł Wnuk

Dariusz Soliński – Kierownik Referatu

Mirosław Wojsławski – p.o. Zastępcy Naczelnika

Zbigniew Szelągiewicz

9 247 6072 Krystyna Stronk

Ksenia Wieczorek

Piotr Gębura

Andrzej Tutalak

 

REFERAT DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
201 247 6933 Andrzej Kaptur

Jarosław Dąbrowski

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
siedziba ul. Wardyńskiego 1

  Numer telefonu Osoba – stanowisko
  249 9200
wew. 210
wew. 216
wew. 213
wew. 214
wew. 214
wew. 217
wew. 217
wew. 225
wew. 226
wew. 226
wew. 204
wew. 220
wew. 220
wew. 222
wew. 224
wew. 224
wew. 222
wew. 201
wew. 204
Łukasz Śliwiński – Naczelnik Wydziału
Renata Drewniak – Sekretariat Wydziału
Agnieszka Gontarczyk – Kierownik Referatu Geodezji i Katastru
Katarzyna Kwiecień – Podinspektor
Dorota Sałata – Inspektor
Katarzyna Listek – Referent
Ewa Malanowicz – Podinspektor
Małgorzata Kałuża – Referent
Teresa Maćkosz – Kierownik  PODGiK
Maciej Drożdżowski – Inspektor
Radosław Cichocki – Podinspektor
Ewelina Graboń – Referent
Aleksandra Jakubowska – Podinspektor
Paulina Kupiec – Referent
Grzegorz Olszański – Inspektor
Kamil Osojca – Referent
Agnieszka Padoł – Inspektor
Damian Sala – Referent
Kamil Skiba – Referent
Magdalena Kowalewska – St. ds. kancelaryjnych

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
15 247 6142 Marek Osmala

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
115 247 6848 Aneta Szloser – Tyczyńska – Naczelnik Wydziału
104 247 5178 Ewa Łojek

Marzena Jemielniak

 

BIURO RADY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
105 247 5269 Dorota Kieloch

Beata Bronikowska

Justyna Pastuszko

 

Zespół ds.Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko

 

     
216 247 5271  Artur Ostatkiewicz- Główny Specjalista


KANCELARIA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
119 247 6359 Sylwia Kałuża

Monika Filipczak


ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
26 247 6410 Beata Górniak


KADRY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
116 247 6288 Alina Piwnik – Migdalska


Zespół ds. Informacji i Komunikacji

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
111 247 5183 Anna Ciechocińska Leśniak –Rzecznik Prasowy

Karol Wójcik

Krzysztof Ołownia

Kamil Filipczak


KASA

  Numer telefonu Instytucja
  266 1224 Bank Spółdzielczy

 

PORTIERNIA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
  247 5284