Spis numerów

 

KIEROWNICTWO

Numer pokoju Numer telefonu Osoba – stanowisko
101 247 6355 Zbigniew Duda – Starosta
101 247 6262 Eligiusz Mich – Wicestarosta
113 247 6176 Przemysław Cielecki – Członek Zarządu
102 247 6620 Dorota Piwońska – Doradca Starosty
103 247 6217 Grzegorz Połeć – Sekretarz Powiatu
317 248 6145 Jerzy Brożyna – Przew. Rady Powiatu


SEKRETARIAT

Numer pokoju Numer telefonu Osoba – stanowisko
101 247 6610

247 6355

247 6965 fax

Ewelina Wiśniewska

Monika Filipczak


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
11 247 6064 Karolina Petrykowska – p.o. Naczelnika Wydziału
1 247 6044 Magdalena Sadowska – Kierownik Referatu

Monika Dziekan

2 247 6048 Agata Nowacka

Agnieszka Krzeszowska

Agnieszka Ciździelska

3 247 5267 Aleksandra Nowosad
4 247 6054 Magdalena Kita

Elżbieta Sadłos

5 247 6056 Agnieszka Wilk
6 247 5202 Zdzisława Witek

Beata Masternak

7 247 6062 Beata Gaik

Stefania Czaja

12 247 6182 Marzena Soja

Wiesława Kołbuc

313 247 6615 Andrzej Śląszkiewicz

Sylwia Michalczyk

Rafał Lenart

 

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
301 247 6183 Romuald Pachocki
302 247 6185 Stanisław Leszczyński

Mariusz Grzesiak

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, KULTURY FIZ. I TURYSTYKI

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
202 247 6294 Wojciech Lesiak – Naczelnik Wydziału
203 247 5215 Małgorzata Sierant

Aneta Kwiecień

204 247 6352 Antoni Maciejko – Z – ca Naczelnika
217 247 6898 Anna Rostworowska

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
205 247 5274 Waldemar Kacuga – Naczelnik Wydziału
206 247 6356 Anna Mroczkowska – Śledź

Przemysław Tic

Łukasz Dziekan

215 247 6358 Dorota Mazur

Elżbieta Mroczek

Aleksandra Chmielecka


WYDZIAŁ ROZWOJU POWIATU

207 247 6466 Małgorzata Polit – Naczelnik Wydziału
208 247 6464 Szymon Stefankiewicz

Rafał Borowiecki

Teresa Sałkowska

209 247 6136 Dariusz Wilczak – Kierownik Referatu

Iwona Gałka

214 247 6460 Mateusz Czeremcha – Z – ca Naczelnika
308 247 6866 Robert Zajączkowski

Mariusz Kasprzyk

117 247 5183 Krzysztof Ołownia – Główny Specjalista


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
213 247 6292 Wojciech Słaboń -Naczelnik Wydziału
210 247 6367 Roman Bańkowski

Sylwia Pszonak

Małgorzata Dziadowicz

Olga Kojder – Malicka

211 247 5168 Aneta Kłokocka

Monika Matysiak

Agata Susfał

212 247 6353 Bożena Bellon –  z-ca Naczelnika Wydziału
213 247 6292 Małgorzata Kasińska


WYDZIAŁ FINANSOWY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
108 247 6088 Magdalena Zieleń – Skarbnik Powiatu
114 247 6975 Grażyna Krawczyk – Z-ca Naczelnika
106 247 6788 Anna Antoń

Urszula Różalska

Agnieszka Gajowik

107 247 6770 Agnieszka Walesic

Agata Domagała – Trzaskowska

Grażyna Derlatka

 

109 247 6090 Julita Szewczyk

Agnieszka Staniek

Marta Orzechowska – Barańska

110 247 6973 Aneta Pisula

Monika Kowalska

Marcin Waszka

 

WYDZIAŁ ZDROWIA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
112 247 6096 Anna Męczkowska – Naczelnik Wydziału
111 247 6130 Edyta Góra

Katarzyna Kowalska

     

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
305 247 6377 Andrzej Potorski – Naczelnik Wydziału
306 247 6247 Katarzyna Dąbrowska – Kierownik Referatu

Mateusz Gagat

315 247 6186 Grzegorz Stawiarski
304 247 5270 Marta Szwajcer – Wykrota

Katarzyna Falecka

303 247 5278 Izabela Zemsta – Kierownik Referatu

Dawid Gawłowski


WYDZIAŁ DRÓG

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
10 247 5285 Jerzy Wrona – Naczelnik Wydziału
8 247 6082 Paweł Wnuk

Dariusz Soliński – Kierownik Referatu

Mirosław Wojsławski – p.o. Zastępcy Naczelnika

Zbigniew Szelągiewicz

9 247 6072 Krystyna Stronk

Ksenia Wieczorek

Piotr Gębura

 

REFERAT DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
201 247 6933 Andrzej Kaptur

Jarosław Dąbrowski


WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Numer pokoju Numer telefonu Osoba – stanowisko
  247 6047

247 9200

Łukasz Śliwiński – Naczelnik Wydziału

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
15 247 6142 Marek Osmala

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
115 247 6848 Aneta Szloser – Tyczyńska – Naczelnik Wydziału
104 247 5178 Ewa Łojek

Marzena Jemielniak

 

BIURO RADY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
105 247 5269 Dorota Kieloch

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
216 247 5271 Artur Ostatkiewicz


KANCELARIA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
119 247 6359 Sylwia Kałuża

Kamil Filipczak


ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
26 247 6410 Beata Górniak


KADRY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
116 247 6288 Tomasz Wójcik


RZECZNIK PRASOWY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
21 247 5183 Anna Ciechocińska Leśniak

Karol Wójcik – Asystent Starosty


KASA

  Numer telefonu Instytucja
  266 1224 Bank Spółdzielczy

 

PORTIERNIA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
  247 5284  

 

SALA 27

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
  247 6149  


SŁUŻBA DROGOWA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
14 247 6615 Andrzej Tutalak