Spis numerów

 

KIEROWNICTWO

Numer pokoju Numer telefonu Osoba – stanowisko
101 247 6355 Zbigniew Duda – Starosta
101 247 6262 Eligiusz Mich – Wicestarosta
113 247 6176 Przemysław Cielecki – Członek Zarządu
102 247 6620 Dorota Piwońska – Doradca Starosty
103 247 6217 Grzegorz Połeć – Sekretarz Powiatu
317 248 6145 Jerzy Brożyna – Przew. Rady Powiatu


SEKRETARIAT

Numer pokoju Numer telefonu Osoba – stanowisko
101 247 6610 

247 6355

247 6965 fax

Ewelina Wiśniewska

Monika Filipczak


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
11 247 6064 Karolina Petrykowska – p.o. Naczelnika Wydziału
2 247 6048 Magdalena Sadowska – Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów

Monika Dziekan

Agnieszka Krzeszowska

Agata Nowacka

3 247 6182 Marzena Soja

Wiesława Kołbuc

4 247 6054 Elżbieta Sadłos

Magdalena Kita

5 247 6056 Agnieszka Wilk

Ewelina Mierzejewska

6 247 5202 Aleksandra Nowosad

Zdzisława Witek

Stefania Czaja

12 247 5267 Joanna Szymczuch

Agnieszka Ciździelska

Beata Masternak

313 247 6615 Andrzej Śląszkiewicz

Sylwia Michalczyk

Rafał Lenart

 

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
301 247 6183 Romuald Pachocki
302 247 6185 Stanisław Leszczyński

Mariusz Grzesiak

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, OPIEKI ZDROWOTNEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
202 247 6294 Wojciech Lesiak – Naczelnik Wydziału
203 247 5215 Małgorzata Sierant

Aneta Kwiecień

204 247 6352 Antoni Maciejko – Z – ca Naczelnika
217 247 6898 Anna Rostworowska
111 247 6130 Edyta Góra
Katarzyna Kowalska

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
205 247 5274 Waldemar Kacuga – Naczelnik Wydziału
206 247 6356 Anna Mroczkowska – Śledź

Przemysław Tic

Łukasz Dziekan

215 247 6358 Dorota Mazur

Elżbieta Mroczek

Aleksandra Chmielecka


WYDZIAŁ ROZWOJU POWIATU

207 247 6466 Małgorzata Polit – Naczelnik Wydziału
208 247 6464 Szymon Stefankiewicz

Rafał Borowiecki

Teresa Sałkowska

209 247 6136 Dariusz Wilczak – Kierownik Referatu

Iwona Gałka

214 247 6460 Mateusz Czeremcha – Z – ca Naczelnika
308 247 6866 Robert Zajączkowski

Mariusz Kasprzyk

117 247 5183 Krzysztof Ołownia – Główny Specjalista


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
213 247 6292 Wojciech Słaboń -Naczelnik Wydziału
210 247 6367 Roman Bańkowski

Sylwia Pszonak

Małgorzata Dziadowicz

Olga Kojder – Malicka

211 247 5168 Aneta Kłokocka

Monika Matysiak

Agata Susfał

212 247 6353 Bożena Bellon –  z-ca Naczelnika Wydziału
213 247 6292 Małgorzata Kasińska


WYDZIAŁ FINANSOWY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
108 247 6088 Magdalena Zieleń – Skarbnik Powiatu
114 247 6975 Grażyna Krawczyk – Z-ca Naczelnika
106 247 6788 Anna Antoń

Urszula Różalska

Agnieszka Gajowik

107 247 6770 Agnieszka Walesic

Agata Domagała – Trzaskowska

Grażyna Derlatka

 

109 247 6090 Julita Szewczyk

Agnieszka Staniek

Marta Orzechowska – Barańska

110 247 6973 Aneta Pisula

Monika Kowalska

Marcin Waszka

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
305 247 6377 Andrzej Potorski – Naczelnik Wydziału
306 247 6247 Katarzyna Dąbrowska – Kierownik Referatu

Mateusz Gagat

315 247 6186 Grzegorz Stawiarski
304 247 5270 Marta Szwajcer – Wykrota

Katarzyna Falecka

303 247 5278 Izabela Zemsta – Kierownik Referatu

Dawid Gawłowski


WYDZIAŁ DRÓG

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
10 247 5285 Jerzy Wrona – Naczelnik Wydziału
8 247 6082 Paweł Wnuk

Dariusz Soliński – Kierownik Referatu

Mirosław Wojsławski – p.o. Zastępcy Naczelnika

Zbigniew Szelągiewicz

9 247 6072 Krystyna Stronk

Ksenia Wieczorek

Piotr Gębura

 

REFERAT DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
201 247 6933 Andrzej Kaptur

Jarosław Dąbrowski


WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Numer pokoju Numer telefonu Osoba – stanowisko
  247 6047

247 9200

Łukasz Śliwiński – Naczelnik Wydziału

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
15 247 6142 Marek Osmala

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
115 247 6848 Aneta Szloser – Tyczyńska – Naczelnik Wydziału
104 247 5178 Ewa Łojek

Marzena Jemielniak

 

BIURO RADY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
105 247 5269 Dorota Kieloch

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
216 247 5271 Artur Ostatkiewicz


KANCELARIA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
119 247 6359 Sylwia Kałuża

Kamil Filipczak


ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
26 247 6410 Beata Górniak


KADRY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
116 247 6288 Tomasz Wójcik


RZECZNIK PRASOWY

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
21 247 5183 Anna Ciechocińska Leśniak

Karol Wójcik – Asystent Starosty


KASA

  Numer telefonu Instytucja
  266 1224 Bank Spółdzielczy

 

PORTIERNIA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
  247 5284  

 

SALA 27

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
  247 6149  


SŁUŻBA DROGOWA

Numer pokoju
Numer telefonu Osoba – stanowisko
14 247 6615 Andrzej Tutalak