Zespół ds. Informacji i Komunikacji Społecznej

pokój nr 111           tel. (41) 247-51-83

Krzysztof Ołownia

Karol Wójcik

Kamil Filipczak

Gabriela Soboń

Anna Ciechocińska-Leśniak – Rzecznik Prasowy

 

Zadania

Do podstawowych zadań zespołu należy:

Opracowywanie rocznej strategii promocji powiatu, budowanie kalendarium wydarzeń i imprez oraz dostosowywanie i wykorzystywanie odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji społecznej.

Opracowywanie i realizowanie polityki informacyjnej powiatu.

Prowadzenie działań w zakresie efektywnej komunikacji społecznej.

Prowadzenie działań w zakresie promocji i budowania pozytywnego wizerunku powiatu.

Redagowanie wydawnictw, publikacji, materiałów promocyjnych informacyjnych oraz korespondencji okolicznościowej powiatu.

Inicjowanie i organizowanie imprez promocyjnych w tym m.in. konkursów, festynów, targów i wystaw oraz prowadzenie kalendarza imprez z zakresu kultury, sportu, turystyki, oświaty, ochrony i promocji zdrowia.

Inicjowanie i koordynowanie współpracy z gminami i organizacjami w zakresie promocji powiatu.

Monitoring środków masowego przekazu i współpraca z nimi.

Prowadzenie strony internetowej powiatu i kont powiatu w mediach społecznościowych.

Współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie przygotowywania informacji i działań promocyjnych powiatu.

Koordynowanie aktywności medialnej i promocyjnej jednostek powiatu.