Starosta

Zbigniew Duda

Starosta Ostrowiecki

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Starosta Ostrowiecki Przewodniczący Zarządu Powiatu Zbigniew Duda

Urodzony w 1965 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Magister ekonomii – absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w ostrowieckiej Hucie. Od 1987 roku pracował w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, pełniąc funkcję zastępcy kierownika. Aktywny społecznik i działacz na rzecz pracowników w Niezależnym Związku Zawodowym „Solidarność” w Miejskiej Energetyce Cieplnej, a następnie jej Przewodniczący.

W latach 2006-2010 Zastępca Przewodniczącego Delegatury NSZZ „Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Reprezentant Ostrowieckiej „Solidarności” jako delegat na walne zgromadzenie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w latach 2006, 2010 i 2014.

Posiadane uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa sprawiły, że skutecznie wykonywał zadania w organach statutowych spółek kapitałowych i innych podmiotach gospodarczych, pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej m. in. w Ostrowieckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, Zastępcy Przewodniczącego w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krzemionki”, w Zakładach Ceramiki Budowlanej Markowicze SA czy członka Rady Nadzorczej, przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W roku 2010 Radny Rady Miasta, członek Komisji Budżetu, Komisji Strategii i Rozwoju oraz Komisji Rewizyjnej.

Zarządzenia Starosty