Raport o stanie powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 1082019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2018.

Załączniki:

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Sprawozdanie Komendy Powiatowej Polcji

Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Sprawozdanie Muzeum Historyczno – Archeologicznego.

Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawozdanie Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy