Prezydium Rady

Kadencja 2018 – 2023

                                                         

             Mariusz Pasternak                                                 Małgorzata Bień                                              Małgorzata Sobieraj

Przewodniczący Rady Powiatu                                 Wiceprzewodnicząca                                          Wiceprzewodnicząca

          Przewodniczącego
 

Przyjęcia  interesantów  odbywają się w każdy Wtorek w godz. 13.00 – 15.00.