Prezydium Rady

Kadencja 2018 – 2023

                                                

             Mariusz Pasternak                                                  Małgorzata Bień                                                        Małgorzata Sobieraj

Przewodniczący Rady Powiatu                            Zastępca Przewodniczącego                              Zastępca Przewodniczącego
 

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów w każdy Wtorek w godz. 13.00 – 15.00.