Składy osobowe Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego 2014 – 2018

1. Komisja Rewizyjna (obligatoryjna – powołana odrębną uchwałą):

 • Jarosław Czarnecki – przewodniczący
 • Mariusz Wesołowski – z-ca przewodniczącego
 • Joanna Suska – sekretarz
 • Łukasz Dybiec
 • Piotr Maj
 • Mirosław Rogoziński
 • Mariusz Pasternak

2. Komisja Budżetu i Finansów:

 • Jarosław Piotr Kopański – przewodniczący
 • Grzegorz Kazimierski – z-ca przewodniczącego
 • Agata Adamek
 • Marek Bilski
 • Zbigniew Duda
 • Halina Sławek
 • Hubert Żądło

3. Komisja Oświaty i Kultury:

 • Agata Adamek – przewodnicząca
 • Ryszard Proksa – z-ca przewodniczącego
 • Paweł Górniak
 • Jarosław Piotr Kopański
 • Eligiusz Mich
 • Mirosław Rogoziński
 • Joanna Suska

4. Komisja Polityki Społecznej, Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Publicznego:

 • Krzysztof Huszaluk – przewodniczący
 • Mirosław Rogoziński– z-ca przewodniczącego
 • Ryszard Proksa
 • Danuta Barańska
 • Małgorzata Bień
 • Jerzy Brożyna
 • Jarosław Czarnecki
 • Zbigniew Duda
 • Łukasz Dybiec
 • Paweł Górniak
 • Eligiusz Mich
 • Mariusz Pasternak
 • Agnieszka Rogalińska
 • Halina Sławek
 • Joanna Suska
 • Renata Ślusarz-Magiera
 • Mariusz Wesołowski

5. Komisja Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska:

 • Joanna Suska – przewodnicząca
 • Renata Ślusarz-Magiera – z-ca przewodniczącego
 • Jarosław Czarnecki
 • Danuta Barańska
 • Małgorzata Bień
 • Marek Bilski
 • Jerzy Brożyna
 • Zbigniew Duda
 • Krzysztof Huszaluk
 • Grzegorz Kazimierski
 • Piotr Maj
 • Mariusz Pasternak
 • Agnieszka Rogalińska
 • Mariusz Wesołowski
 • Hubert Żądło

Uchwały Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego .