Biuro rzeczy znalezionych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wydział Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w imieniu Starosty Ostrowieckiego prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.

Zgubiłeś coś wartościowego na terenie powiatu ostrowieckiego? Nie wiesz, gdzie szukać? Sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które prowadzone jest przez Wydział Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, pokój 111 tel. 41 247 6130
e- mail: zdrowie@powiat.ostrowiecki.eu

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:
– ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z dnia 20 marca 2015r.),
– art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 z późn. zmianami),
– art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013, poz. 595 z późn. zmianami),
– Rozdział V, §40, ust. 2, pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Ostrowieckiego z dnia 18 lutego 2014 roku,
– Zarządzenie Or.I.120.1.45.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 lipca 2015 roku.

 Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych DO OGŁOSZENIA NA TABLICY