Nieodpłatna Pomoc Prawna

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

uprzejmie informuje, iż porady z zakresu:

 nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

w powiecie ostrowieckim

od 1 stycznia 2019 roku

będą się odbywać po uprzednim umówieniu terminu wizyty

pod numerem telefonu:

664 990 364

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej,
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu poradnictwa obywatelskiego

na terenie powiatu ostrowieckiego w roku 2019

  PUNKT
NR 1
PUNKT
NR 2
PUNKT
NR 3
PUNKT
NR 4
 

 

Dzień tygodnia

Ostrowiec Świętokrzyski

 

ul. Iłżecka 37

Ostrowiec Świętokrzyski

 

ul. Iłżecka 37

Ostrowiec Świętokrzyski

 

ul. Iłżecka 37

Bałtów 55

(budynek Stowarzyszenia Bałt)

 

 

Ćmielów

 ul. Ostrowiecka 25
(budynek gimnazjum)

 

 

 

Kunów

 ul. Warszawska 45

(budynek Urzędu Miasta i Gminy
w Kunowie)

 

 

Waśniów

 

ul. Rynek 24
(budynek Urzędu Gminy
w Waśniowie)

 

Adwokaci Radcowie prawni Doradca
FundacjaHONESTE VIVERE

F
undacjaHONESTE VIVERE

Fundacja
HONESTE VIVERE

Fundacja
HONESTE VIVERE

Fundacja
HONESTE VIVERE 
  Nieodpłatna pomoc prawna Nieodpłatna pomoc prawna Nieodpłatne

poradnictwo obywatelskie

 Nieodpłatna pomoc prawna  Nieodpłatna pomoc prawna  Nieodpłatna pomoc prawna  Nieodpłatna pomoc prawna
Poniedziałek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 7.30 – 11.30 10.00 -14.00      
Wtorek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 11.30 –  15.30   10.00 – 14.00    
Środa 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 11.30 –  15.30     8.00-12.00  
Czwartek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 11.30 –  15.30       10.00 – 14.00
Piątek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 7.30 – 11.30     11.00 – 15.00  

  

W roku 2019 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

na terenie powiatu ostrowieckiego

zlokalizowany w gminach: Bałtów, Ćmielów, Kunów i Waśniów

prowadzić będzie organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego:

 

Fundacja Honeste Vivere

z Warszawy, ul. Amałowicza-Tatara 7

telefon: 022 379 75 92
fax: 022 349 26 20
e-mail: kontakt@honestevivere.org

 

W imieniu Fundacji porad prawnych udzielać będą:

 

w gminach: Bałtów i Ćmielów:                    adwokat Rafał Świstak

 

w gminach: Kunów, Waśniów oraz Ćmielów:                         radca prawny Beata Warsińska – Rożek

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzony przez adwokatów

dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1130

prowadzić będą:

 

                                                                  poniedziałek                  adwokat Anna Okupińska – Płaza

                                                                  wtorek                              adwokat Małgorzata Kozub

                                                                 środa                                  adwokat Kamil Długosz

                                                                 czwartek                           adwokat Magdalena Dębniak – Turek

                                                                 piątek                                adwokat Anna Orłowska – Cholewińska

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzony przez radców prawnych

dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 1130 do 1530

prowadzić będą:

 

           poniedziałek, wtorek oraz środa (od 1330 do 1530)           radca prawny Monika Mazur lub jej zastępca Mariusz Grzesiak

 

            czwartek, piątek oraz środa (od 1130 do 1330)                  radca prawny Juliusz Ginter

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

·      poinformowanie o obowiązującym  prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

·      wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

·      przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

·      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać                           Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
 Forma zapisu  Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  664 990 364
  

 

 

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

 

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. Osobie takiej zostanie udzielone wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać                            Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  664 990 364
Inne informacje               Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrowieckiego .

 

Więcej informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

znajduje się pod adresem: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w 2016 roku