Drogi

Wniosek o wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do znaków drogowych B-5 ,,zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton”, obowiązujących na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wniosek o wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do znaków drogowych B-18 ,,zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton” – gmina Ćmielów

B-5 Wniosek na przejazd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton (Kunów)