Transport drogowy rzeczy/osób

        1.  Wydanie/zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

      2. Wydanie/zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

     3. Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

     4. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji

     5. Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

      6. Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób:

           – samochodem osobowym,

           – pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie    

             z  kierowcą

7. Zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób;

– wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji,

– wydanie wtórnika licencji lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty

8. Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II i III