Elektroniczny nabór do szkół

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki, oprócz szkół specjalnych, prowadzona będzie w Systemie Elektronicznego Naboru.

Pod koniec kwietnia na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydat znajdzie się pełna oferta szkół ponadgimnazjalnych.

Pełna oferta oznacza, że w Systemie znajdują się dane o wszystkich planowanych klasach pierwszych wraz z informacją o zawodach, nauczanych językach obcych oraz o liczbie miejsc w danej klasie, przedmiocie punktowanym dodatkowo, a także o dodatkowych preferencjach stosowanych przez szkołę w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w procesie rekrutacji.

Więcej informacji:

Zasady naboru do klas pierwszych_na_rok_szkolny_2015