Zdrowie

Sprawy ochrony zdrowia, promocji i profilaktyki  oraz spraw społecznych

pokój 201
tel. (41) 247 6130
Edyta Góra – Inspektor
Katarzyna Kowalska – Inspektor
e- mail: zdrowie@powiat.ostrowiecki.eu

WYKAZ APTEK – 2018 r.

Informacja o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę, święta i dni wolne od pracy.

Wykaz aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu ostrowieckiego – Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XLIX/312/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.  

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie powiatu ostrowieckiego w 2018 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XLIX/312/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

WYKAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH – 2018 r.
świadczących usługi na terenie powiatu ostrowieckiego w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

PUNKT OBSŁUGI UBEZPIECZONYCH