Zdrowie

Sprawy ochrony zdrowia, promocji i profilaktyki  oraz spraw społecznych

pokój 111
tel. (41) 247 6130
Edyta Góra – Inspektor
Katarzyna Kowalska – Inspektor
e- mail: zdrowie@powiat.ostrowiecki.eu

 

WYKAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH – 2017 r.
świadczących usługi na terenie powiatu ostrowieckiego w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

WYKAZ APTEK

PUNKT OBSŁUGI UBEZPIECZONYCH